Een jaarlijks weerkerend oogstrelend schouwspel:
De mezen voederen hun kroost onophoudelijk...
met meer dan 1500 doortochten per etmaal, een niet te onderschatten karwei
Beide ouders hebben elk hun manier van doen,
de ene landt eerst boven het hok,
de andere vliegt recht naar binnen
mezen in actiemezen in actie
hop       en      hop
mezen in actie
dit is echt precisiewerk
mezen in actie
met een sierlijke sprong
mezen in actie
vlug naar binnen, de kroost is hongerig
mezen in actie
en naar binnen
mezen in actie
naar waar vliegen we nu?
mezen in actie
is de kust veilig?
mezen in actie
met een sierlijke boog omhet hok heen
mezen in actie
dit keer naar die richting
mezen in actie
korte tijd later is er al een terug (ruimere omgeving van het hok)