De evolutie van de technologie terug

foto  

De standaardafstand tussen twee rails bij de spoorwegen in (o.a.) de USA bedraagt 4 voet 8,5 duim.

foto       Dit is een bizar cijfer...

Waarom werd voor deze spoorbreedte gekozen?
Er werd hiervoor gekozen omdat de spoorwegen in de USA op dezelfde manier werden aangelegd als in Engeland, meer bepaald door uitgeweken ingenieurs die dachten dat zulks een goed idee was, vermits er dan Engelse locomotieven gebruikt konden worden.

Waarom hebben de Engelsen hun spoorwegen op die manier aangelegd?
De eerste spoorwegen werden ontworpen door dezelfde ingenieurs die tramlijnen aanlegden, waarbij dezelfde spoorbreedte van toepassing was.

Waarom hebben ze voor deze spoorbreedte gekozen?
De mensen die destijds deze trams bouwden waren dezelfde mensen die ook karren bouwden; zij gebruikten dezelfde gereedschappen en methodes.

OK, waarom hadden de karren zulk een spoorbreedte?
Eenvoudigweg omdat alle wegen in Europa en in Engeland voren hadden, uitgesleten door de karren. Een afwijking van deze spoorbreedte zou een asbreuk bij de kar tot gevolg kunnen hebben.

Waarom vertoonden de wegen voren met zulke breedte?
De eerste wegen in Europa werden aangelegd door het Romeinse Rijk, teneinde de verplaatsingen van de legioenen te vergemakkelijken.

Waarom kozen de Romeinen voor deze afmetingen?
Omdat de eerste karren gebruikt werden door de legioenen. Ze werden getrokken door twee paarden. Deze paarden liepen naast elkaar en er diende genoeg plaats te zijn zodat ze elkaar niet in de weg liepen. Om een betere stabiliteit van de kar te verkrijgen, mochten de wielen zich niet in het hoefspoor van de paarden bevinden, maar mochten ook niet te breed zijn, want dan zou men problemen krijgen bij eventuele kruising van twee karren.

We hebben eigenlijk het antwoord op onze initiële vraag.

De keuze van de spoorbreedte in de USA (4 voet 8,5 duim) is verklaarbaar omdat 2000 jaar geleden, op een ander continent, Romeinse karren werden gebouwd in functie van de achterhoede van oorlogspaarden.

foto

En dan gaan we nog een stapje verder...

Er bestaat nog een interessant vervolg op dit verhaal betreffende spoorbreedte en achterhoedes van paarden!

Wanneer we de Amerikaanse "Spaceshuttle" goed bekijken op het lanceerplatform, bemerken we naast de grote brandstoftank voor de shuttletwee kleinere reservoirs (elk met stuwraketmotor) die bevestigd zijn aan de hoofdreservoir.

foto

De firma THIOKOL vervaardigde deze kleine reservoirs in haar filiaal te Utah. De ingenieurs van dit bedrijf hadden deze reservoirs graag wat groter gezien, maar ze dienden aangevoerd te worden naar het vertrekpunt... per spoor. De spoorlijn tussen de fabriek en het vertrekpunt (Cape Canaveral, Florida) loopt door de tunnel van de Rocky Mountains. De kleine reservoirs moesten in het vrije ruimteprofiel van deze tunnel passen. De tunnel is iets breder dan het spoor, en het spoor is bijna even breed als de achterhoede van twee paarden.

Besluit: de beperking in het concept van één van de meest vooruitstrevende technieken van vervoer situeert zich in de grootte van de achterhoede van een paard.

auteur: ??????

terug