De (on)geschreven Regels van de Treinspotter

terug terug

Dit zijn raadgevingen geen wetten

Net zoals in het dagelijkse leven zijn er voor de treinspotter enkele regels/adviezen, sommige daarvan zijn niet opgesomd in dikke boeken, maar men neemt ze best in acht.
(Let op! Deze regels/adviezen zijn voor België, in andere landen zijn ze anders! Zie hiervoor op de websites van deze landen.)

vooraf: specifiek de NMBS (alle onderdelen)

Volgens een KB is de toegang tot de perrons zonder geldig vervoerbewijs niet toegelaten.
In de praktijk komt het er dikwijls op neer dat men afhankelijk is van de willekeur van het personeel en/of de security!

In Stations

Algemeen: U hindert de gewone passagiers niet om uw foto te maken, het gebruik van een statief en/of flits is trouwens niet toegelaten. U loopt NOOIT over de sporen! U blijft op voldoende afstand van de perronboorden. U fotografeert enkel op plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek - dienstwegen zijn verboden terrein! Indien u wilt fotograferen op een niet voor het publiek toegankelijk perron dienst u eerst toestemming te vragen aan de NMBS. Onbemande stations:

Gebruik STEEDS de overwegen of onder(boven) doorgangen. Draag best een geel veiligheidsvestje! Steek NOOIT de sporen over ook niet om de foto van uw leven te maken! het zou wel eens de laatste kunnen zijn...

Bemande stations:

Meldt u bij voorkeur aan bij de stationschef of de perronchef (onderstationschef) en vraag als geen bezwaar is om te fotograferen. Blijf niet continu staan op één plaats maar verplaats u regelmatig, veel stationspersoneel wordt argwanend als men te lang op de perronkop blijft rondhangen. Hou het treinverkeer goed in het oog en zorg ervoor dat de treinbestuurder van een aankomende trein kan zien wat uw bedoelingen zijn. Hinder geen reizigers en roep vooral niet als ze in de weg staan, maar vraag beleefd om even opzij te stappen. Let op voor gauwdieven, zorg voor uw eigen veiligheid en voorkom diefstal van uw materieel (meermaals verankeren - zoals camerariem vastmaken aan rugzakriem - er voor zorgen dat men uw tas niet zomaar van uw schouder kan nemen, enz).
Vergewis u ervan dat u niet gevolgd wordt - Loop niet door een (groot) station met uw fotomaterieel geëtalleerd op uw borst.

In bundels - rangeerstations - goederenkoeren

In bundels, rangeerstations en goederenkoeren hebt u als amateur geen toegang, u kunt er enkel terecht na een voorafgaandelijke schriftelijke vraag aan de NMBS. Indien het personeel van de bundel u toelaat om daar rond te hangen, houdt er dan rekening mee dat dit in principe niet mag en dat het personeel van de NMBS hiervoor kan gesanctioneerd worden.

opmerking: het feit dat u een geel vestje draagt, betekent niet dat u automatisch toegang hebt tot de privétereinen van de NMBS en/of Infrabel !
Indien u als niet-NMBS-personeelslid een geel jasje met een B-logo draagt, bent u in overtreding, deze jasjes zijn enkel voor NMBS-personeel bestemd!

Toert u daar toch rond, houdt u dan aan volgend advies:

Tijdens uw uitstapje laat u al het NMBS-materieel liggen. Draag een geel veiligheidsvestje. U loopt altijd over de dienstpaden, alleen via die paden mag u de sporen (in dienst) oversteken. Hou de foto's die u daar maakt voor uw eigen, publiceer ze niet op het Internet.

Langs De Lijnen

U staat ten minste 2 meter verwijderd van de buitenste rails van de sporen in dienst. Zorg er voor dat u het treinverkeer in het oog houdt, een trein die uit een andere richting aangestormd komt en die je niet zag, kan u aardig doen verschieten. Veel treinbestuurders toeteren als ze bijna (te dicht) bij u zijn, meestal is dit bedoeld om goeie dag te zeggen, wuif dan even terug. Hierbij doe ik wel een oproep naar de treinbestuurders om ons niet te laten schrikken wanneer ze ons naderen. Blijf buiten de omheiningen - het dienstpad vlak naast de spoorbedding (balast) is verboden terrein. U gaat niet zonder toestemming op iemand anders zijn domein staan (vb weide, veld met gewassen). U loopt NOOIT over de sporen - ook niet om de foto van uw leven te maken! - er zijn overwegen en onderdoorgangen genoeg in ons land. Het aandoen van een geel jasje is aangeraden, treinbestuurders weten zo dat u wellicht een treinspotter bent.
Draag best geen opvallend rode kledij!
!!! kom echter nooit onverwacht uit de struiken gesprongen als u een trein hoort of ziet aankomen, menig treinbestuurder heeft zo al een noodremming uitgevoerd, met alle kwalijke gevolgen. Neem steeds uw afval (lege blikjes, papier, enz.) mee.

 ! !  het gele jasje maakt u zeker niet onsterfelijk ! !

Krijgt u controle, wees dan steeds beleefd en houdt u aan de instructies die men geeft.

Denk eraan, er zijn naast u nog vele collega's treinspotters.

Ergert u zich aan het feit dat (ex-)personeelsleden van de NMBS op plaatsen kunnen komen waar de gewone sterveling niet mag, neem dan contact op met de NMBS voor een baantje - al of niet goed betaald - maar denk eraan dat ook zij beperkt zijn in hun bewegingvrijheid en dat dit in de toekomst niet zal beteren.

terug terug